Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei
Filiala Brasov, "Virgil Onitiu"

Ne vedem si pe Facebook! / cercetasi.brasov

Bine ati venit pe site-ul oficial al Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei (ONCR) filiala Brasov, "Virgil Onitiu"

Cele mai recente noutati

economia sociala, o alternativa pentru incluziunea sociala? Publicat la 03.11.2009

 

COMUNICAT DE PRESĂ
 
 ECONOMIA SOCIALĂ, O ALTERNATIVĂ PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ?
 
 Organizaţia Naţională Cercetaşii României (O.N.C.R.) – Filiala Braşov ”Virgil Oniţiu” organizează în Bucureşti, la Hotel Ibis, în perioada 04 – 06 noiembrie 2009, conferinţa ”Economia socială, o alternativă pentru incluziunea socială?”.
 
La conferinţă participă reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai furnizorilor de servicii sociale şi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul social şi tineret din Braşov, Bucureşti, Olt, Ialomiţa, Vâlcea, Constanţa, Buzău, Argeş, Prahova, Galaţi şi Mehedinţi, care vor aborda subiecte de interes precum incluziunea socială, economia socială şi politici pentru tineret.
 
Sesiunile conferinţei sunt moderate de invitaţi precum Roxana Damaschin-Ţecu (manager NESsT România), Alexandru Savu (director coordonator DJT Braşov) şi conf. univ. dr. Marilena Ticuşan.
 
Conferinţa urmăreşte să reunească actori din domeniul public (autorităţi centrale şi locale) şi privat (ONG-uri sau furnizori de servicii sociale) cu activitate în trei domenii majore: economie socială, incluziune socială şi tineret, pentru a identifica provocările la care trebuie să facă faţă aceştia pentru a-şi derula activităţile în concordanţă cu scopurile şi misiunea lor. De asemenea, vom încerca să identificăm soluţii la problemele rezultate, precum şi propuneri ce vor fi înaintate instituţiilor abilitate pentru crearea unui cadru propice dezvoltării economiei sociale în România”, declară Maricel Maroti, din cadrul Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României – Filiala Braşov ”Virgil Oniţiu”.
 
Conferinţa se desfăşoară în cadrul proiectului ”Tineri pentru o lume mai bună”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale".
  
Proiectul are ca beneficiari cca 6.000 de copii şi tineri din România, în special copii şi tineri aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie, tineri peste 18 ani postinstituţionalizaţi, tinere mame, copii şi tineri cu risc sporit de marginalizare sau excluziune socială, inclusiv instituţionalizaţi. În cadrul proiectului, beneficiarii participă la activităţi de informare, consiliere, (re)integrare socială, de educaţie non-formală şi formare profesională în vederea consolidării capacităţilor, competenţelor şi stimei de sine, precum şi la activităţi recreative şi de divertisment.
 
Prin Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) au fost finanţate în perioada 2008 - 2009 (până la 30.09.2009) un număr de 22 proiecte în cadrul Axei prioritare 6 - Promovarea Incluziunii Sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 - Dezvoltarea Economiei Sociale (16 strategice, cu bugete între 500.000 şi 5.000.000 euro şi 6 de grant, cu bugete între 100.000 şi 500.000 euro). Dintre proiectele finanţate, 12 aparţin unor ONG-uri, iar celelalte unor instituţii publice, sindicate sau episcopii.
 
Informaţii suplimentare:
Maricel Maroti
Tel. 0788-599202
 
 
 
Proiectul strategic ”Tineri pentru o lume mai bună” se desfăşoară în perioada 01.11.2008 – 30.10.2011, în cadrul unui parteneriat între Organizaţia Naţională Cercetaşii României (ONCR) – Filiala Braşov ”Virgil Oniţiu” (aplicant principal), Insituţia Prefectului Braşov, Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Braşov, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Braşov şi Primăria Oraşului Zărneşti, cu un buget total de 3.909.103 lei, din care: 3.166.255,38 lei - Fondul Social European (82,65%), 664.664,62 lei - cofinanţare naţională (17,35%) şi 78.183 lei - ONCR Braşov (2%).
 
Cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile şi metoda cercetaşescă.
Scopul Cercetaşiei este de a contribui la dezvoltarea tinerilor, în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale, spirituale, pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.
inapoi la noutati

Recomandati Aceasta Pagina Prietenilor

Daca aceste informatii v-au fost de folos, va invitam sa recomandati aceasta pagina si prietenilor prin intermediul retelelor de socilizare de mai jos: